Nota prawna


F.H.U. TOM
Tomasz Majewski

Wyspiańskiego 25
39-400 Tarnobrzeg
Polska
Telefon: 509-892-652
E-Mail: tom@tbg.net.pl
NIP: 8671049405
zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostęp na stronie http://ec.europa.eu/odr.

Informacje prawne dotyczące strony internetowej


Wszystkie materiały i opublikowane na tej stronie informacje (w szczególności teksty, zdjęcia, utwory audiowizualne) stanowią przedmiot prawa autorskiego i przysługują nam lub wykorzystywane są przez nas za zgodą ich właścicieli. Powielanie, rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie możliwe jest wyłącznie za naszą zgodą. Wyrażona zgoda nie może zostać przeniesiona na inne podmioty oraz może być w każdym czasie odwołana.

Nie odpowiadamy za treści udostępniane na innych stronach internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie. W momencie umieszczania linków zewnętrznych na naszej stronie nie zauważyliśmy pod docelowym adresem treści naruszających prawo. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za istnienie takich treści na innych stronach internetowych, ponieważ strony te nie stanowią prezentacji naszych treści, oraz nie przejmujemy na siebie obowiązku ich sprawdzania i nadzoru nad nimi.