Ochrona danych osobowych


Serdecznie witamy na naszej stronie!


Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Twoje dane osobowe i Twoją prywatność. Dlatego też informujemy o sposobie i zakresie uzyskiwania i przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony. W celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich odpowiednią ochronę. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Uzyskiwanie danych anonimowych


Możesz odwiedzać naszą stronę bez podawania swoich danych osobowych, które nie są w takim przypadku przez nas przetwarzane. Jednocześnie, aby stale doskonalić naszą ofertę, analizujemy dane statystyczne, które ze względów technicznych pozostawiane są przez przeglądarki internetowe w czasie odwiedzin stron internetowych. Robimy to jednak w sposób, który nie pozwala nam na powiązanie ich z Twoją osobą.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przy użyciu formularza kontaktowego

Poprzez formularze kontaktowe uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Ciebie udostępnionym. Twój adres e-mail używany jest przez nas wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie Twoich danych, zostaną one usunięte z naszej bazy.


Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych


Uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Ciebie udostępnionym. Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu realizacji zamówienia oraz w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Po całkowitym wykonaniu zawartej z nami umowy dane te będą przechowywane przez czas określony wymogami prawa (w szczególności prawa podatkowego). O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie Twoich danych, zostaną one usunięte z naszej bazy.


Przekazywanie danych osobowych


Nie przekazujemy Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody na to. Wyjątkiem od tej reguły są wyłącznie nasi partnerzy, z pomocą których realizujemy Twoje zamówienie (np. firma transportowa). W takim przypadku jednak przekazywanie Twoich danych następuje zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.


Pliki „cookies”


Nasza strona internetowa używa tzw. „cookies”, czyli niewielkich plików tekstowych, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową. Pliki te pomagają nam stworzyć bardziej przyjazne, efektywne i bezpieczne warunki do korzystania z naszej oferty. Cookies umożliwiają także rozpoznanie Twojej przeglądarki przez nasz system, co pozwala nam oferować Tobie nasze produkty i usługi. Cookies nie zawierają ani nie
przekazują żadnych danych osobowych. Możesz zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki, jednakże w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji naszej strony może być wyłączone lub ograniczone.

Twoje prawa


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa określone w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1000. W szczególności przysługuje Ci prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych. Możesz także żądać od nas uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje uprawnienia opisane zostały szczegółowo w  powołanej wyżej ustawie. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami. Dane do kontaktu znajdziesz w "Nocie Prawnej" .